Loftsisolering – Komplet guide til isolering af loft – Alt, du skal vide

5035

Sidst opdateret d. 17-07-2022 af Tim Petersson

Denne artikel er en del af et tema om isolering, du kan læse de resterende artikler fra temaet her:

Loftsisolering er en god idé af flere årsager. Først og fremmest vil du opleve en stor besparelse på varmeregningen. Desuden vil du mærke et bedre indeklima. Og til sidst er du med til at passe på vores miljø.

Der findes en række forskellige muligheder, når du skal isolere dit loft. Det handler både om den fremgangsmåde, du vælger. Og den måde du vælger at isolere på. Desuden har de materialer, du vælger at bruge til efterisolering, også forskellige løsninger. Det kan være med hulmursisolering eller materialer som mineraluld eller papiruld.

For mange kan det være en uoverskuelighed at finde hoved og hale i markedet for loftsisolering. Derfor får du her en guide til, hvordan du bedst mulig isolerer dit loft. Og hvordan du vælger de rette materialer i forhold til din eksisterende bygning.

Gør det nemt for dig selv

Bestil 3 tilbud på din Isoleringsopgave

Så er du også sikker på at få den bedste pris på opgaven!

Reklame

Fordele ved at isolere dit loft

I denne guide får du inspiration og vejledning til, hvordan du kan holde varmen bedre indenfor. Du finder inspiration om følgende:

  • Er der utætheder i din loftsisolering?
  • Er efterisolering en mulighed?
  • Den bedste måde til isolering af sit loft.

Navnet loftsisolering siger nærmest sig selv. Du sætter en isolering dit loft. Du ved det sikkert allerede, men varme stiger opad. Og derfor gælder at jo bedre dit loft er isoleret, jo bedre vil der holdes på varmen.

Om du skal isolere et beboet loft eller et uudnyttet loft har betydning for, hvor nemt det er. På et uudnyttet loft skal du ikke tage højde for andet end selv isoleringen. Det samme gør sig gældende, hvis du skal efterisolere et loft.

Når du isolerer dit loft, vil du hurtigt opleve en forskel. Du opleve en økonomisk besparelse, og det betyder, at du vil have flere penge til det sjove.

Idet varmen holdes bedre indenfor, skal du bruge mindre energi på at opvarme dit hus. Og ifølge Ritzau er der en stigende interesse herfor blandt danskerne. Og det er naturligvis ikke uden grund. Når du skal bruge mindre varmeenergi på opvarmning, vil du nedsætte dit eget CO2 udslip. På den måde er du med til at hjælpe klimaet og miljøet. Du oplever altså en god energioptimering, hvis du gør dig umage med en grundig efterisolering af dit loft.

Hvor mange penge du kan spare, afhænger af, hvilket materiale du vælger. Og hvilken metode du vælger. Og ikke mindst om det er et nyt eller ældre hus, du vil isolere.

Men uanset er der en god grund til at se på isoleringen af dit loft. Har du selv erfaring inden for området, kan du selv kigge på det.

Skal du isolere et loft fuldstændig?

Når du skal isolere et loft, skal du se på det hus, du har med at gøre. Er det et nyt hus? Er det et gammelt hus? Og ønsker du at udføre en fuldstændig isolering af dit loft?

Sådanne spørgsmål er ikke ligegyldige. De har stor betydning for den fremgangsmåde, du vælger. Og ikke mindst de materialer, som vi kommer nærmere omkring i næste afsnit. Desuden har det betydning, om det er et fladt hus eller et hus med kip.

Når man skal isolere, kan det både ske i ydervæggen, indervæggen eller i hulmuren. En hulmur er to vægge med et hulrum i midten. Her vil der være en udvendig væg og en indvendig væg. Hulrummet kan variere i størrelse, hvorfor isolering af hulmurer er forskellige.

Hvis du bygger et nyt hus, vil du ofte anvende almindelig isolering i ydervæggene på loftet. Dette giver det bedste resultat. Og når du bygger nyt, vil du have klarhed over de seneste regler og krav på området.

Isoleringen af huset sker, når husets skelet er på plads. Isoleringen monteres på og i skelettet, hvorefter der afsluttes med en dampspærre og en ny loftsbeklædning.

Ifølge Rockwoll, som er firmaet bag det velkendte isoleringsmateriale, er en isoleringstykkelse på 200 mm optimal på et loft. Dette gælder, uanset om du skal lægge isolering i et hus med fladt tag eller skråt tag. Desuden gælder det i skunkvægge.

Når du ved, hvor tykt du skal isolere, kan du regne ud, hvor meget isolering til dit loft du skal bruge. Når du lægger loftsisolering, bør du lægge i to lag. På den måde øger du chancen for at isolere hele området. Derfor kan det anbefales at købe 2*100 mm og lægge ovenpå hinanden.

Se om din loftsisolering trænger til en efterisolering

Har du allerede et isoleret loft i dit hus, bør du se, om en efterisolering er nødvendig. Hvis du skal renovere din bolig, har du ifølge Bygningsreglementet krav på at efterisolere.

Du kan efterisolere på flere måder. Det mest iøjnefaldende må være din varmeregning. Er den tårnhøj uden nogen særlig begrundelse?

En anden indikation er, at der er vækst af skimmelsvamp på ydervægge og lofter. Dette finder du kun ud af ved at gennemgå dit loft. Ser du noget særligt?

Et sidste og meget tydeligt tegn på dårlig loftsisolering er kuldetræk. Kan du tydeligt mærke, hvordan kulden siver ind, selvom vinduer og døre er lukkede? Så er det nok din isolering, den er gal med.

Dårlig isolering af huse resulterer i, at meget af din varme slipper ud. Derfor bør du overveje efterisolering, hvis du kan genkende nogen af ovenstående indikationer. Det er anvendeligt at blæse hulmursisolering ind i ydervæggene. Det er en forholdsvis nem proces.

Du kan både efterisolere ydervægge udefra og indefra. Vælger du at gøre det udefra, vil isoleringen ændre på husets facade. Vælger du at isolere loftet indefra, vil det ikke have nogen betydning for facaden af huset.

Selvom sidstnævnte umiddelbart lyder mest tiltrækkende, kan der være risiko for fugt og dermed skimmelsvamp – hvis opgaven ikke fuldføres ordentligt. Det kan være en god idé at rådføre sig med en professionel.

Når du efterisolerer, vil du blandt andet opleve en større energieffektivitet. Isolerer du den udvendige side, vil du opleve en større energibesparelse. Ved en udvendig efterisolering pakker du så at sige, bygningen ind. De indvendige vægge bliver også påvirket af denne isoleringsform.

Hulmursisolering er oftest det bedste alternativ, når det kommer til efterisolering. Skal du udføre en optimal efterisolering, vil det kræve en ny loftsbeklædning – udvendig og indvendig. Og det vil kræve en stort greb i lommen.

Vælg det helt rigtige materiale

Som nævnt findes der forskellige måder at isolere dit loft på. Ligeledes findes der forskellige materialer, du kan bruge. Der er stor forskel i disse materialer. Og hvert materiale har sin egen fordel og sit eget formål.

Når du skal udføre hulmusisolering på dit loft, er noget af det mest eftertragtede granulat. Dette er et materiale, som består af ensartede korn. Metoden er forholdsvis nem, hurtig og simpel. Et granulat kan indsprøjtes med forskellige materialer.

Det er mest populært at isolere med granuleret papiruld på dit loft. Det består af genbrugsaviser og lignende. Her er der sprøjtet forskellige salte ind i papiruldet. Og på den måde udtørrer materialet, således mus og andre loftsdyr ikke finder sig til rette på loftet. Papiruld er altså meget miljøvenligt.

Isoleringen suger og afgiver fugt, hvilker er to gode faktorer. Dog kan det være svært som uerfaren håndværker at sprøjte denne isolering ind.

Et af de mest almindelige isoleringsmaterialer er mineraluld. Mineraluld er lavet af sten- og glasfibre. Derfor er det mere brandsikkert end papiruld. Men det er ikke nær så miljøvenligt.

Materialet er klassificeret som farligt affald. Og det er vigtigt, at du bærer handsker, når det sættes op. Dog er isoleringsevnen høj, og det er let at tilpasse.

Som loftsisolering er træfibre også eftertragtet. Det kan komme i form af måtter eller granulat, som kan sprøjtes ind i hulmuren. Denne form for isolering er 100% nedbrydelig. Desuden hjælper det huset med at ånde. Har du et muret hus, skal du være opmærksom på, at materialet ikke er mest velegnet her.

Som du kan fornemme, kommer isoleringen i forskellige udformninger. Nogle materialer findes i granulat, mens andre kommer som isoleringsmåtter. Alt efter, hvordan du ønsker dit loft skal isoleres. Og hvilken energiklasse du ønsker, dit hus skal være i.

Mand opsætter isolering

Hvor er prisen på loftsisolering?

Når du skal vurdere, om du skal efterisolere afhænger det af rentabiliteten. Kan det betale sig for dig at efterisolere? Ligeledes skal den fuldstændige isolering af dit loft kunne betale sig. Den udgift, du bruger til istandsættelse, skal være forholdsvis let og hurtigt kunne tjenes ind igen.

Når du isolerer med granulat, skal der bruges særligt indblæsningsudstyr. Og derfor skal du have kontakt til en håndværker. I grove tal skal du regne med en kvadratmeterpris på 175-200 kr. pr. kvadratmeter.

Gør det nemt for dig selv

Bestil 3 tilbud på din Isoleringsopgave

Så er du også sikker på at få den bedste pris på opgaven!

Reklame

Dette er et bredt spænd, men den rigtige isoleringstype kan gøre en stor forskel. Du skal huske at medregne løntimer oveni prisen. Hulmursisolering som efterisolering er en god ide, da det går ind og isolerer endnu bedre. Derfor vil du hurtigt opleve en fortjeneste her.

Når du isolerer, har du mulighed for at få et håndværkerfradrag op til 12.000 kr. Dette fradrag gælder kun, hvis det er rentabelt. Og gælder kun til det givne projekt.

Vælger du at isolere med isoleringsmåtter, vil der være en kvadratmeterpris fra 75-250 kr. pr. kvadratmeter. Her er det tykkelsen samt U-værdien, der har den største betydning for prisen.

Når du sætter isoleringsmåtter på dit loft, er der ingen tvivl om, at du vil opleve en fortjeneste. Det kan virke som en stor udgift på en gang, men giv det nogle år. Og du vil opleve en ændring på varmeregningen. Ifølge Energirapporten fra Energistyrelsen kan du opleve en årlig besparelse på 29.000 kr. ved isolering af en isoleret hulmur med mineraluldsgranulat.

Når du har isoleret dit hus, vil du opleve, at værdien stiger. Dit hus er pludselig blevet mere attraktivt, hvis du ønsker at sælge på et tidspunkt.

Overvej desuden en gangbro. Denne er med til at beskytte dit isoleringsmateriale, når du arbejder med opsættelsen. Prisen vil ligge omtrent 250-500 kr. pr. kvadratmeter. Broen behøver ikke at være stor.

Krav til isoleringstykkelse og efterisolering

Når du skal isolere og efterisolere, er der en del krav, du må følge. Kravene er de seneste år blevet skærpet, hvorfor det er nødvendigt, at du sætter dig ind i dem.

Bygningsreglementet har en anbefaling om, at en normal ydervæg skal være isoleret med en tykkelse på 300 mm. Desuden har de et mindstekrav i forhold til U-værdien. Denne værdi bruges til at beregne isoleringsevne i en bygningsdel. Jo lavere værdi, jo bedre er konstruktionen isoleret.

På et loft er det ifølge Bygningsreglementet 0,20 W/m2K. Dette er en forholdsvis lav værdi, hvorfor der skal bruges mindre isolering. Normalt har kræver Bygningsreglementet en U-værdi på 0,18W/m2K.

Som nævnt har du krav på at efterisolere, hvis du er ved at renovere din bolig. Hvis det er rentabelt. Hvis du finder en rentabilitet på 1,33 kr. eller derover, vil efterisolering være en god idé.

Som udgangspunkt det ikke rentabelt at isolere en tagkonstruktion med en eksisterende isoleringstykkelse på 200 mm. Medmindre den er ødelagt.

En renovering igangsætter et krav om efterisolering ved udskiftning af tag, spær eller loftsbeklædning. Det gælder, hvis du ændrer tagkonstruktion eller udskifte tagsten og tagplader til et nyt materiale.

Ejer du et ældre hus, vil det ofte kunne betale sig, idet du typisk vil finde en dårlig isolering her.

Du må derfor starte med at regne, hvor stor en udgift du vil have sammenlignet med besparelsen.

Som tommelfingerregel er en god idé at efterisolere, hvis der er mindre end 175 mm isolering på loftet eller i skunkrum. Og hvis der er mindre end 200 mm i skråvægge eller fladt tag.

Hvis du har svært ved at udregne, hvor meget isolering du skal isolere med. Og om det er rentabelt for dig, anbefaler vi, at du kontakter en specialist. Det kunne være en energiekspert, som kender alt til området.

Her skal du være opmærksom, når du isolerer dit loft

Når du skal indsætte loftsisolering, er der flere ting at tage højde for. Hvis du ikke får lagt isoleringen ordentligt, vil du på sigt kunne opleve store skader. Og det kan koste dig rigtig dyrt.

Når du isolerer, har du måske allerede en fornemmelse af, at dampspærren har stor indflydelse. Det er utrolig vigtigt, at denne placeres helt nøjagtigt.

En dampspærre sikrer, at fugtig luft fra huset ikke kommer ud i vægge og tag. Hvis dette sker, vil der være risiko for fugtskader. Reagerer du ikke, vil der med tiden kunne opstå skimmelsvamp. Og så har du pludselig et meget stort problem. Derfor er placering af denne alfa og omega.

Skal du isolere et udnyttet loftrum, kan pladsen være træng. Derfor kan den eneste løsning være at isolere nedefra. Når du vælger denne løsning, skal du være opmærksom på, at dampspærren maksimalt ligger 1/3 inde i loftsisoleringen. Vær opmærksom på at den skal ligge til den varme side. Desuden skal der være mindst 230cm frit mellem gulvet og undersiden af loftsbeklædningen. På den måde vil loftet fungere bedst.

Skal du isolere skråvægge indefra, gælder samme forhold til dampspærren. Du skal dog være opmærksom på, at der ikke må være to lag dampspærre i samme konstruktion.

Er tykkelsen mindre end den eksisterende, kan du montere nye lægter og isolere uden ny dampspærre. Hvis tykkelsen er større end den eksisterende, skal du fjerne dampspærren og den eksisterende beklædning. Du kan nu isolere på ny.

Overvej at placere de sidste 50 mm isolering efter dampspærren. Så undgår du risikoen for, at der kan ske perforering.

Anvender du isoleringsmateriale, som optager eller afgiver fugt, er en dampspærre ikke nødvendig. Her er det dog vigtigt, at der er en ventilationsafstand på 50 mm. Som minimum mellem isolering og undersiden af taget.

Gør det selv eller kontakt en professionel?

Når du har fundet ud af, at din bolig kræver loftsisolering, kan du rådføre dig med en professionel. Da det ikke er alle håndværkere, som har erfaring med dette, så kontakt en energispecialist. De kan hjælpe dig med at vurdere, om du bør isolere eller efterisolere.

Gør det nemt for dig selv

Bestil 3 tilbud på din Isoleringsopgave

Så er du også sikker på at få den bedste pris på opgaven!

Reklame

Desuden kan de hjælpe med at vurdere isoleringsmateriale. Selvom det mest klimavenlige lyder tiltrækkende, er det ikke sikkert, det passer i dit hus. For hvis loftsisoleringen ikke er tilstrækkelig, vil varmen alligevel sive ud.

Når loftsisoleringen skal lægges, kan du i nogle tilfælde selv gå i gang. I andre er det en god ide med en professionel.

Skal du isolere dit tag udvendig, eller skal du bruge hulmursisolering, er en håndværker en god idé. På den måde er du sikker på, at det bliver gjort ordentligt.

Vælger du selv at gå i gang, anbefaler vi, at du arbejder med isolering i isoleringsmåtter. Det er langt nemmere at håndtere. Desuden bør du vide, at isolering kan give irritation på hud og i øjne. Det kan for mange være en irriterende faktor. Og nok i sig selv til at kontante en professionel.

Derudover skal du sikre dig, at isoleringen bliver tæt. Hvis der er den mindste utæthed, er der risiko for fugt. Og som nævnt skimmelsvamp.

En god idé er at kontakte dit forsikringsselskab, inden du begynder at isolere. Rådfør dig om, hvordan isolering og svamp kan påvirke din årlige dækning. Uanset om det skulle være dig eller en håndværker, som laver en fejl, er du sikker på, du er dækket.

Og nu er du klar til at opleve et bedre indeklima og mindre varmeregning ved isolering af dit loft.

Kilder:

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/snusfornuftige-danskere-vil-hellere-energioptimere-end-have-nyt-kokken?publisherId=13559228&releaseId=13573377

https://www.rockwool.dk/vaerd-at-vide/bygningsreglement/projekttyper/nybyggeri/

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/OmOs/energimaerkeningsrapport_amailegade_44.pdf

Tim Petersson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here