Hulmursisolering

9274

Sidst opdateret d. 17-07-2022 af Tim Petersson

Denne artikel er en del af et tema om isolering, du kan læse de resterende artikler fra temaet her:

Hulmursisolering er en form for isolering. Isolering i ydervægge eller indervægge er en anden. Er du uerfaren på området, får du garanteret lyst til at tænke pyt. Isolering af huset er heller ikke så vigtig.

Her stopper vi dig lige. Ja, der er mange nye fagbegreber og udtryk, du skal lære at kende. Men det er ikke lige meget.

Når du isolerer dit hus, vil du opleve en stor besparelse på det økonomiske. Derudover vil du opleve et langt bedre indeklima. Og for at toppe opremsningen af fordele, så medvirker du til et bedre klima.

Isolering af hulmur kan ske ved hjælp af forskellige metoder. Og du kan anvende forskellige materialer, alt efter hvilken konstruktion der skal isoleres.

I denne guide får du hjælp til, hvordan du kommer i gang. Og du får en forklaring på de væsentligste fagbegreber.

Gør det nemt for dig selv

Bestil 3 tilbud på Hulmursisolering

Så er du også sikker på at få den bedste pris på opgaven!

Reklame

Hvad er hulmursisolering?

Hulmursisolering er isolering af hulmuren. Når du har en væg, vil du have en ydervæg og en indervæg. Disse kaldes også for formuren og bagmuren. Mellem disse vil der være et mellemrum. Og det er det, som kaldes hulmuren.

Hulmuren kan have forskellige størrelser. Ofte vil den være fra 5 til 12 cm. Og det er denne, som man kan isolere. Sådan vil det se ud i hele dit hus. Og derfor er hulmursisolering en gennemgående mulighed.

Hulmursisolering er en af de mest effektive isoleringsformer. Og især i forhold til prisen. Hulmursisolering er forholdsvis nemt og ligetil. Og i løbet af et par år vil du kunne spare flere tusinde kroner.

Hvis du ikke bygger nyt, er det ikke sikkert, at hulmuren er isoleret. Og det er ikke bare lige til at se. Som en tommelfingerregel vil hulmuren i dit hus være isoleret, hvis det er bygget i 1980’erne eller efter. Hvis dit hus er bygget før, er der en stor sandsynlighed for, at det ikke er isoleret.

Tidligere brugte man en anden type isolering, end man gør i dag. Derfor kan du overveje, om en efterisolering af hulmuren er en mulighed. Her er der nemlig også en besparelse at hente. Det kan være den gamle isolering inde i væggen er faldet sammen og derfor ikke virker optimalt længere

Forhåbentlig har du allerede fået et lidt bedre forhold til hulmursisolering. Prøv at begive dig rundt med et nysgerrigt sind i denne guide. Du vil blandt andet blive klogere på:

  • Metoder til hulmursisolering
  • Materialer til isolering af hulmur
  • Krav og gode råd.

Sidstnævnte er ikke at tage fejl af. Bygningsreglementet har indført strengere krav de seneste år. Selvom der for dig er blevet mere at tage højde for, så er det også til din egen fordel. Du vil opleve et hus, de holder bedre på varmen, og som stiger i værdi i takt med en bedre isolering.

Sådan kan du isolere hulmuren

Når man isolerer en hulmur, kan det ske på forskellige måder. Og det afhænger af, om det er et nyt hus, eller om det er et gammelt hus, der skal renoveres.

Hvis du har bygget et nyt hus, vil hulmuren ofte isoleres med almindelige isoleringsmåtter. Her vil der være fri arbejdsplads.

Ønsker du at efterisolere dit hus i hulmuren, sker det ved at blæse isoleringen ind i hulmuren. Det sker i form af granulat. Granulat er et materiale, der består af store og ensartede korn.

Da det som nævnt ikke kan ses, om hulmuren er isoleret, bør du tjekke det. Bor et hul, der er 12-13 cm dybt. Bor det i en fuge, og før en pind derind. Hvis du kan få pinden mindst 15 cm ind i hullet, så er hulmuren ikke isoleret. Det vil sige, at hvis pinden stopper tidligere, så er hulmuren isoleret.

Ofte kan du også se på dit hus, om der er nye fuger. Hvis dit hus er blevet efterisoleret, efter det er blevet bygget, så vil der være nye fuger. Det skyldes, at mursten er taget ud af facaden, således hulmuren kunne isoleres.

Når du er i gang med at efterisolere, bør du vide, at hulmursisolering ikke bør stå alene. Vi ved, at varme søger opad. Derfor er det en god idé at se på loftisolering. Hvis denne isolation er ringe, vil du ikke få et lige så stort udbytte af din hulmursisolering.

Vælger du at hyre en håndværker til at udføre arbejdet, kan du ofte få en mængderabat. Det vil sige, at du kan få et tilbud på en kombination af loftisolering og hulmursisolering.

I videoen nedenfor kan du se hvordan en håndværkere laver hulmursisolering. Hvis du stadig har svært ved at forestille dig, hvad det er, som sker, så se denne video. En visualisering giver altid en bedre forståelse.

Vælg det rigtige materiale til isolering af hulmur

Når du skal isolere din hulmur i huset, kan du bruge flere forskellige materialer. Er dit hus bygget i 1960’erne og er hulmursisoleret, vil du se flere materialer i isoleringen. Det har som sådan ikke betydning for din efterisolering af hulmuren. Du bør fjerne den eksisterende isolering, når du skal efterisolere.

Du kan vælge mellem flere materialer, når du skal isolere. Der er fordele og ulemper ved alle. Derfor skal du kende dine behov og de ønsker, du har til din fremtidige isolering.

Mineraluld

Glasuld

Du kan eksempelvis vælge mineraluld. Mineraluld kan bruges til stort set alle isoleringer. Mineraluld er en fælles betegnelse for stenuld og glasuld. Begge produkter består af nye materialer og genbrugsmaterialer.

Fordelen er, at det er nemt at tilpasse, og det har en høj isoleringsevne. Desuden har det en forholdsvis høj smeltetemperatur, hvorfor det er en slags barriere for brand. Ulempen er, at det ikke afgiver fugt, når det ligger bag en dampspærre.

Du finder mineraluld som isoleringsmåtter og granulat. Det betyder, at du både kan anvende mineraluld til almindelig isolering og som efterisolering, der skal blæses ind i muren.

Flamingo (EPS)

Polystyren
Polystyren

Flamingo kan også anvendes til hulmursisolering. Det består af genanvendt papir, som egentlig pustes op. Det vil sige, at det indeholder 98 % luft, når det er i hulmuren.

I nogle typer af dette materiale tilsættes der brandhæmmere. Som regel gør man ikke det i Danmark. Det skyldes, at man ønsker at undgå udvikling af giftig røg ved brand.

Flamingo som hulmursmateriale er let at håndtere, og det suger ikke vand. Materialet er dog meget brandfarligt. Derfor er det et krav, at flamingo kun benyttes i brandsikre konstruktioner. Og en hulmur er en brandsikker konstruktion.

Papiruld

Papiruld

Papiruld består af papiraffald. Det bliver findelt, så det det bliver til granulat. Hvis du ikke tilsætter et limstof til produktet, vil det med tiden falde sammen. Desuden bør du sørge for, at din ydermur er i god stand.

Sammen med flamingo er papiruld de to materialer, som er mindst energikrævende. Papiruld er et åndbart materiale. Det tørrer derfor hurtigt ved fugt. En dampspærre er ikke nødvendig i alle tilfælde med dette isoleringsmateriale.

Papiruld er meget modstandsdygtigt over for skadedyr og svamp. Det skyldes, at der tilsættes salt til papiruldet. Og saltet gør det nærmest umuligt for dyr og svamp at leve i isoleringsmaterialet.

Papiruld er let at bortskaffe, da det nedbrydes nemt.

Vær realistisk med alternative isoleringsmaterialer

I forbindelse med øget fokus på klimaforandringer, miljø og bæredygtighed findes der alternativer til isoleringsmaterialer i hulmure. De alternative materialer er både miljøvenlige, når det gælder fremstilling, indeklima, sundhed og bortskaffelse.

Generelt set vurderes det, at alternative materialer isolerer lige så godt som ovenstående. Når det kommer til hulmursisolering, er det kun granulat, der kan bruges. Og det betyder, at nogle materialer ikke kan bruges til isolering af hulmur. Det er blandt andet hørulds og halmprodukter.

Når du anvender alternative løsninger, vil der være begrænset viden derom. Der er naturligvis lavet undersøgelser, hvorfor det også angives som gode materialer. Det er blandt andet Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut, som har foretaget disse undersøgelser.

Langt de fleste isoleringsfirmaer har ikke tilstrækkelig viden om alternative isoleringer. Derfor er det vigtigt, at du finder det firma, der har den nødvendige viden. Du skal sikre dig, at isoleringen udføres korrekt, og der ikke opstår uønskede problemer eller uforudsete handlinger.

Det er især anvendeligt at bruge træfiberisolering som hulmursisolering. Her skal du sikre dig, at materialet er i stand til at komme af med fugt.

Endvidere kan et alternativ være perlite. Det er et materiale, som vokser cirka 20 gange sin oprindelige størrelse. Perlite er et kornet materiale, der blæses ind i hulmuren som isolering.

Perlite er mindre miljøvenligt sammenlignet med andre alternativer. Og det skyldes udelukkende fremstillingen, som kræver mere energi.

Afhængigt af dit valg af alternative isoleringsløsninger kan du rådføre dig med dit isoleringsfirma. Har de kendskab til et bestemt materiale, kan du overveje, om det er det, du skal vælge. Så er du i hvert fald sikret faglig viden.

Hvad koster isolering af hulmur?

Prisen på hulmursisolering afhænger af materiale og størrelse på hulmur. Skal du efterisolere din hulmur, er det nødvendigt, at du kontakter en håndværker.

Da isoleringen skal blæses ind i muren, har du formentlig ikke det rette udstyr. Det har en håndværker. Og en dygtig håndværker vil kunne klare denne proces i løbet af en eftermiddag.

I forhold til ovenstående materialer er papiruld det klart billigste pr. kvadratmeter. Ligeledes er flamingo det klart dyreste pr. kvadratmeter. En grov antagelse siger, at kvadratmeterprisen ligger mellem 80 og 150 kr. pr. kvadratmeter. En hulmursisolering kan altså koste omkring 10.000-30.000 kr.

Gør det nemt for dig selv

Bestil 3 tilbud på Hulmursisolering

Så er du også sikker på at få den bedste pris på opgaven!

Reklame

Da du skal have fat i en håndværker, bliver isoleringsprocessen dyrere. Udover prisen på materialet skal du medregne håndværkerens løn. Afhængigt af lønnen vil din endelige pris svinge.

Når du hulmursisolerer, har du mulighed for at få diverse tilskud. Efterisolering er en energiforbedring, og det vil man gerne hjælpe med. Du har mulighed for at benytte et håndværkerfradrag. I nogle tilfælde kan du få energitilskud.

Det er muligt at få op til 12.000 kr. i afdrag pr. person om året. Det er en god bunke penge, der er værd at tage i betragtning.

Selvom en hulmursisolering er en forholdsvis stor udgift, vil du opleve næsten tilsvarende tilbagebetaling.

Det svarer til en årlig besparelse på varmeregningen på omtrent 5.000 til 8.000 kr. Dog vil den årlige besparelse afhænge af din bolig samt din eksisterende varmekilde.

Som udgangspunkt gælder det, at de billigste energikilder har en tilbagebetalingstid på otte til ti år. Det gælder blandt andet fjernvarme. De dyreste energikilder har modsat en tilbagebetalingstid på to til fire år. Her er der eksempelvis tale om olie og gas.

Krav til isoleringstykkelse og efterisolering af hulmur

Når du skal isolere i dag, skal du følge de krav, som er fastsat. Sammenlignet med tidligere er der kommet flere krav til. Og det er et resultat af et mere miljøvenligt land.

I almindelig isolering bør du have en isoleringstykkelse på mindst 300 mm. Når det kommer til isolering af hulmur, bør du mindst isolere med 75-80 mm. Hvis du isolerer med granulat, bør du sørge for en isoleringstykkelse på 125-130 mm. Disse krav er en anbefaling af Energistyrelsen, der står bag sparenergi.dk.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal det materiale, du vælger, være brandsikkert og modstandsdygtigt over for fugt.

Hvis isoleringsmateriale ikke er fugtafvisende, kan der dannes skimmelsvamp. Idet isoleringen er inde i væggen, er det ikke til at se, hvis skimmelsvampen har udviklet sig. Du bør gøre alt for at forebygge denne udvikling. Både økonomisk og sundhedsmæssigt.

Det gør du bedst ved at indsætte en dampspærre. Den skal ligge en tredjedel inde i isoleringen for at få den rigtige effekt. Husk desuden, at dampspærren skal ligge mod den varme side.

Når du er i gang med efterisolering af hulmur, bør du se på den eksisterende isolering. Har ydervæggen en isoleringstykkelse på 100 mm eller mindre, er efterisolering en god idé. Både i forhold til energibesparelse og økonomiske besparelse.

Når du skal isolere, skal du først og fremmest sikre dig, at dit hus kan tåle isoleringen. Nogle ydervægge suger vand, hvilket kan resultere i frostskader. Hvis det er tilfældet, bør du først komme den udfordring til livs. Ellers vil din isolering ikke have en effekt. Ligeledes skal du sikre dig, at der ikke er mørtelpuder eller lignende i hulrummet. Det kan være med til at besværliggøre isoleringsprocessen.

Sådan undgår du skader, når du skal isolere

Når du skal isolere, bør du være opmærksom på særlige detaljer. Der kan blandt andet være risiko for skader som misfarvning, skimmelsvamp, frostsprængninger eller revner. Og det er alt sammen resultater af en hulmursisolering.

Men hvordan undgår du disse skader? Der er heldigvis flere måder, du kan gøre det på.

Først og fremmest handler det om forberedelse. Både når det kommer til hulmuren og væggene. For det hele påvirker hinanden, når du skal isolere hulrummet mellem væggene.

Som nævnt bør du ved hulmursisolering alliere dig med en professionel. Her bør du sammen med håndværkeren gennemgå dine ydervægge. Du skal lægge mærke til eventuelle revner i fugerne eller i murstenene. Desuden skal du undersøge, om det er fugtskader.

Hvis du har problemer med din ydervæg, bør disse udbedres først. Sørg for at udskifte revnede fuger og mursten. Og udskift frostsprængte mursten til sten, som er frostfaste. På den måde sikrer du dig bedst muligt i fremtiden.

Som nævnt kan hulmuren indeholde mørtel eller andet byggeaffald. Sørg for at få det fjernet, således isoleringen kan lægge sig på den rigtige måde.

Når du er sikker på, at rammerne til hulmursisoleringen er i orden, kan du begynde at isolere med god samvittighed.

Hvis du tænker pyt om mindre skader, øger du risikoen for førnævnte problemer. Hvis du lader skaderne stå til, kan de udvikle sig og blive mere omfattende. Og i sidste ende dyre.

Hvis du efter isoleringen skulle opdage et fugtigt område, bør du reagere. Undersøg, hvor fugten kommer fra, og tag derefter stilling til, hvordan du kan udbedre den begyndende skade. Og husk altid at kontakte en ekspert, hvis du føler dig på udebane.

Gør det nemt for dig selv

Bestil 3 tilbud på Hulmursisolering

Så er du også sikker på at få den bedste pris på opgaven!

Reklame

Kan jeg selv isolere en hulmur?

Ønsker du at gå i gang med isolering af hulmur selv, kommer det an på situationen. Hvis du skal isolere hulmuren i et nyt hus, kan du selv give dig i kast med processen. Skal du efterisolere bliver det en langt svære proces.

Både isolering og efterisolering kræver en vis portion erfaring og viden på området. For det første kræver det særligt udstyr. Udstyr, som de færreste danskere har stående i garagen.

Derudover øger du risikoen for skader. Hvis du ikke har helt styr på, hvad du foretager dig, kan du udføre processen forkert. Hvis isoleringen blæses for kraftigt ind, kan du risikere at blæse tapetet af. Ligeledes er der risiko for, at for- og bagmuren trykker på hinanden, og det er absolut ikke godt for din konstruktion.

Hvis det er prisen på isoleringen, der spiller ind, kan du selv gøre en del af forarbejdet. Du kan sætte dig ind i krav, anbefalinger og lignende. På den måde kan du få en fornemmelse af, hvad du skal se efter, inden du isolerer. Men det er sjældent muligt at foretage en tilstrækkelig og en fyldestgørende forundersøgelse som almindelig borger.

Du kan dog tilegne dig en viden, som gør, at du bedre kan finde eventuelle fejl. Denne kan du fremlægge for en håndværker, og sammen kan I gå videre.

Det anbefales dog, at du har en professionel med på råd. Har du ikke haft hænderne i isolering før, kan det være svært at genkende de små detaljer.

Kilder:

https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/energiloesninger/hulmursisolering

Tim Petersson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here