Isolering af etageadskillelse – Komplet guide til isolering af etageadskillelse

19182

Sidst opdateret d. 17-07-2022 af Tim Petersson

Denne artikel er en del af et tema om isolering, du kan læse de resterende artikler fra temaet her:

Isolering af etageadskillelse kan ske flere steder. Det kan være anvendeligt at gøre hjemme hos dig selv. Men det er også oplagt at se på i etagebygninger. Støj, høj lyd fra underboen og lignende kan være resultatet af en dårlig isolering mellem etagerne.

Isolering af etageadskillelse kan altså være med til at nedbringe støjen fra de andre etager. Derudover har det fordele som besparelser på varmeregning, mindre energiforbrug og mindre CO2-udslip. Desuden øger det i mange tilfælde værdien af dit hus.

Det anbefales, at du kontakter en professionel, når du skal udføre denne type isolering. Det kan være omfattende, og der er generelt en del krav at følge. Så medmindre du er tidligere håndværker, bør du altid tage fat i et isoleringsfirma.

I denne guide får du råd og vejledning til, hvordan du bedst muligt kommer igennem isolering af etageadskillelse i dit hjem.

Gør det nemt for dig selv

Bestil 3 tilbud på din Isoleringsopgave

Så er du også sikker på at få den bedste pris på opgaven!

Reklame

Fordelen ved at isolere en etageadskillelse

En etageadskillelse er det hulrum, der er mellem to etager. Det er altså en konstruktion, som adskiller to niveauer. Niveauerne kan være terrændæk, etagedæk eller krybekælderdæk. Og etageadskillelse er en fælles betegnelse.

Det kan eksempelvis være loftet i stueetagen og gulvet på 1. sal. Og det er i det hulrum, man indsætter isoleringen, så der er tale om isolering af etageadskillelse.

Den største fordel der er ved denne type isolering er energiforbruget. For det første vil det blive langt nemmere at styre varmeniveauet, og du vil skulle bruge mindre energi på at opvarme dit hus.

Når du lægger isolering i en etageadskillelse, vil det påvirke varmen på begge etager.

Fortsætter vi eksemplet fra tidligere, vil varmen fra stueetagen ikke stige videre end 1 sal. Medmindre der er behov for det. På 1. sal vil det medvirke til lunere gulve, og der vil i langt mindre grad være irritationer som træk ved fødderne.

Hvis der ikke er isolering mellem eksempelvis kælder og stue, vil kulden fra kælderen trække op til stuegulvet. I sådanne tilfælde vil en isolering være at foretrække. Det vil medvirke til, at stuegulvet bliver lunere. Også selvom kælderen ikke måtte være isoleret.

Måske du efterhånden kan forstille dig, hvordan varmen nemt selv justeres. Rumtemperaturen bliver altså mere konstant, og dermed er der tale om en langt bedre styrring af varmeflowet i dit hus.

Slutteligt vil isolering af etageadskillelse kunne fungere som en lyddæmper. Mellem to etager kan der være forholdsvis lydt. Bor du i en etageejendom, kan det være en irritation uden lide, at overboen larmer. Her er løsningen isolering.

Du kan eventuelt snakke med de andre etager, om de oplever samme problem. Ejer i lejlighederne selv, kan det være en ide at undersøge, om isolering af etagerne skal være en realitet.

Er du bekendt med reglerne til isolering af etageadskillelse?

Når det kommer til kravene om isolering af etageadskille, er der flere at tage højde for. Det gælder blandt andet i forhold til bæreevne, lydisolering samt brandisolering.

Ifølge Bygningsreglementet er der forskellige krav til isolering alt efter etage.

Det er desuden et krav, at bygningsdele skal have en tilstrækkelig brandmodstandsevne. Det betyder blandt andet, at der stilles særlige krav til materialevalget i en etageadskillelse. Hvis du er usikker på, hvordan du skal gribe det an, skal du kontakte en professionel.

For boliger med en etage er det et krav, at de bærende vægge, søjler, bjælker og andre konstruktioner udføres som en bygningsdel klassen R30. Dette omfatter naturligvis også isoleringen i et hus som dette.

For bygninger i to etager samt med en kælder kræves det, at ovennævnte konstruktioner udføres som mindst klasse R60. Igen gælder dette også for isoleringen i etageadskillelsen.

Disse klasser er europæiske brandklasser. Ud for hver klasse er regler og krav til, hvordan isoleringen skal udføres. Det er med til at sikre den bedst mulige brandbeskyttelse af din bygning.

Idet lyden ændres i forbindelse med isolering af etageadskillelse, er der også krav hertil. Disse afhænger af lydklasser. Her deles der op mellem boligtyper. Er det nybyggeri, er det til tilbygning til eksisterende byggeri, eller er det en renovering.

I forhold til isoleringstykkelse afhænger det af hulrummet mellem de to niveauer, og hvilke rum der adskiller hulrummet.

Skal du isolere mellem en kælder og eksempelvis en stue, anbefales det med isoleringstykkelse på 150mm. Vær opmærksom på, om der er plads i kælderen til denne tykkelse. Hvis kælderen ikke er opvarmet, vil det kræve ydereligere tiltag. Både i forhold til isolering og fugtforebyggelse.

En isolering mellem et ubenyttet loftrum og et værelse, kræver en isoleringstykkelse på minimum 300mm. Hvis du anvender lavenergi, bør den være minimum 400 tyk.

Sådan isolerer du en etageadskillelse

I isolering i som en let etageadskillelse og som en tung etageadskillelse. En tung etageadskillelse giver blandt andet en langt bedre lydisolering sammenlignet med en let isolering.

Isoleringen afhænger blandt andet af, om der er tale om en let eller en tung etageadskillelse. Hvis det er en let etageadskillelse, vil man nemt kunne høre en person gå på etagen over. Hvis trinene er meget høje, er det et resultat af materialet for gulvbelægningen og loftbelægningen.

I mange tilfælde anvender man en såkaldt lydbro. Dette er en fast konstruktion i etageadskillelsen. Her vil lyden forplante sig fra gulvet. Der findes en række forskellige lydabsorberende materialer, som du kan bruge efter behov for eliminering af lyd.

I videoen nedenfor kan du se, hvordan isolering af etageadskillelse foregår. Måske det giver dig en bedre forståelse af, hvad denne isoleringstype kræver. Og hvad den gør godt for.

Videoen er lavet af Tagtech.dk

Afhængig af den isolering du skal udføre, kan der være forskelligt behov for et dampspærre. Hvis du isolerer mellem en kælder og eksempelvis en stue, er en dampspærre nødvendig. Den skal indbygges tæt på den varme siden af konstruktionen.

Hvis en dampspærre ikke er nødvendig, skyldes blandt andet, at der ved etageadskillelsen er ens temperatur- og fugtforhold. Der vil opstå en damptryksforskel, som kan drive fugten videre. Du skal dog være opmærksom på, at der gælder andre regler under badeværelse og i vådrum.

Hvis du ikke føler dig sikker, kan du altid indsætte en dampspærre. Så har du i hvert fald gjort alt for at forebygge fugt og fugtproblemer.

Din professionelle håndværker vil kunne give råd og vejledning til, hvad du skal gøre. Og om en dampspærre er nødvendig.

Materialer til etageadskillelse

En etageadskillelse kan bestå af trækbjælker af limtræ eller massive træbjælker. I en etageadskillelse findes både varmeisolering, fugtisolering, brandisolering samt lydisolering.

Denne adskillelse er en kombination af flere materialer. Som almindelig beboer kan det være svært at vurdere, hvad der må indgå. Og hvor meget der bør være af hver isoleringstype.

Når du skal vælge materiale til din etageisolering, bør du have følgende i mente:

  • Anvendelighed til isolering af etageadskillelse
  • Isoleringsevne
  • Fremstilling af materialer
  • Brandsikkerhed af materialet.

Først og fremmest bør du se på, om materialet er anvendelig som etageisolering. Det er ikke alle isoleringsmaterialer, der kan bruges til alle formål.

Eksempelvis er flamingo særligt godt i etageadskillelse. Flamingo kaldes også polystyren og betegnes EPS. Du kan finde flamingo i flader og som kugler. Derfor er der mulighed for almindlig isolering med plader. Og der er mulighed for at blæse isoleringen ind i etageadskillelsen.

Flamingo indeholder 2% fast stof. Det lyder ikke af meget, men når materialet blæses ind, udvider det sig med hele 98%.

Hvis du vælger flamingo som granulat, skal du være opmærksom på, om du ønsker at få det blæst ind med lim. Her vil granulatet danne en slags fast plade. Hvis du vælger ikke at anvende lim, er der risiko for, at det med tiden vil falde sammen inde i hulmuren

Flamingomaterialet fremstilles i genbrugsplast. Derfor er det et bæredygtigt materiale. Dog er materialet brandfarligt. Der skal ikke mere end 120 grader til at smalte materialet. Derfor tilsætter man i nogle lande brandhæmmende stof. Dette gøres ikke i Danmark. Hvis der skulle starte en brand, vil det medføre særlig giftig røg grundet materialet.

Derfor er der særlige regler til, at det kun må benyttes i brandsikre konstruktioner. Eksempelvis klasse R60.

Gør det nemt for dig selv

Bestil 3 tilbud på din Isoleringsopgave

Så er du også sikker på at få den bedste pris på opgaven!

Reklame

Alternativer til isoleringsmateriale

I forbindelse med det stigende fokus på klima er der kommet nye isoleringsmaterialer på markedet. Ligesom de traditionelle er det ikke alle materialer, der kan benyttes i enhver konstruktion. Man har lavet diverse undersøgelser med alternative materialer. Og det viser sig, at de har ligeså høj isoleringsevne.

Det eneste, du skal være opmærksom på, er, at der er mindre viden om disse materialer. Den faglige baggrund og erfaring er begrænset. Og det resulterer i, at fagfolkene ofte ikke vil kunne give en fuldstændig rådgivning.

Derfor er det en fordel, hvis du vælger et firma, der har så meget erfaring på dette område. På den måde øger du din chancer for at få reel faglig viden. Og idet det der er øget fokus på området, vil flere firmaer med tiden sætter flere ressourcer på området.

I etageadskillelser er det især anvendeligt med perlite. Dette er et stenmateriale, som er udvundet fra en vulkan. Perlite er et kornet materiale, og anvendes derfor som granulat til indblæsning af isolering.

Når materialet bliver varmet op, vil det udvide sig med 15 til 20 gange sin oprindelige størrelse. Det er et materiale, der indeholder meget luft ligesom flamingo.

Perlite har en isoleringsevne på 0,042 W/m2K. Derfor er det et af de sikre valg, hvis du ønsker at gå en anden vej end de traditionelle løsninger.

Dog er perlite i sin fremstilling mindre miljøvenlig sammenlignet med andre alternative løsninger. Det skyldes, at udvindingen og fremstillingen af materialet kræver langt mere energi. Inden du træffer din beslutning, er fremstillingen altså værd at tage med i betragtning. I hvert fald i forhold til hvor bæredygtigt du ønsker, isoleringsmaterialet skal være.

Efterisolering af etageadskillelser

Inden du kan begynde en eventuel efterisolering, skal du tjekke, at der er isolering i etageadskillelsen. Dette gør du ved hjælp af en fagperson, som har det rette udstyr. De fleste etagebyggerier fra begyndelsen af 1900-tallet til 1970’erne har ikke en isoleret etageadskillelse.

Når du skal efterisolere en etageadskillelse, kommer Bygningsreglementet igen på banen. Det gælder, at hvis du er i gang med en renovering, skal efterisolering udføres, hvis det er rentabelt.

Dette er naturligvis en vurderingssag. Men et udgangspunkt kan være, din investering i efterisolering ikke medfører risiko for fugtskader. Og at investeringen faktisk overkommer eventuelle fugtskader.

Bygningsreglementet kræver en eksisterende isoleringstykkelse, som skal opfylde en U-værdi på maksimalt 0,40W/m2K. Det svarer til en isolationstykkelse på omkring 75mm med mineraluldsisolering.

I konstruktioner med et hulrum og der er plads til isolering, vil det stort set altid være rentabelt af efterisolere. Hvis det i et tilfælde ikke er, skal du kunne dokumentere den manglende rentabilitet.

I nogle tilfælde kan der blive bedt om en efterfølgende undersøgelse. Denne undersøgelse har til formål at undersøge, om det kan være rentabelt med en mindre efterisolering.

Som udgangspunkt gælder det, hvis du finder en besparelse på 1,33kr. eller derover, så er efterisoleringen rentabel. Der er medregnet de omkostninger, der er forbundet med isoleringsarbejdet.

Hvis der skal ske en fuldstændig udskiftning af en etageadskillelse, skal U-værdien på 0,40 Q/m2K altid opfyldes. Og det gælder, uanset om det er rentabelt eller ej.

Måden, hvorpå du kan efterisolere kan ske direkte på ydervæggen. Eller det kan ske ved indblæsning. Alt efter om der er plads i hulrummet, kan denne metode anvendes.

Det er afgørende, at du kontakter en professionel. For det første skal det rigtige udstyr anvendes. Og det er en proces, der ikke er nem, hvis du er uerfaren. Det gælder også, selvom du er en hobbytømrer.

Prisen på isolering af etageadskillelse

Prisen på isolering af en etageadskillelse ligger i runde tal på 10.000-15.000kr. Det er dog et groft tal, da en isolering hos netop dig kan være helt anderledes.

Det afhænger både af isoleringsmateriale, af isoleringstykkelse samt det eksisterende isoleringsforhold.

I de fleste tilfælde sker isolering af en etageadskillelse i form af indblæsning. Det er langt den billigste og hurtigste løsning. Og dermed vil der være penge at spare her. Hvis du synes, at isolering af en etageadskillelse er et stort greb i lommen, så overvej de efterfølgende besparelser.

Når du isolerer en etageadskillelse, vil du i løbet af et til tre år opleve den fuldstændige tilbagebetaling. Dette skyldes blandt andet, at varmen bliver nemmere at regulere. Og den vil ligge på et langt mere ensartet niveau.

Isolerer du med 100 mm tyk isolering på et område af 100 kvadratmeter, vil du opleve en årlig besparelse på 2.000 – 3.000kr. Forestil dig, at du anvender den anbefalede isoleringstykkelse. Her vil du kunne hente nogle årlige besparelser hjem.

Gør det nemt for dig selv

Bestil 3 tilbud på din Isoleringsopgave

Så er du også sikker på at få den bedste pris på opgaven!

Reklame

Og dette er årsagen til, at du hurtigt vil have tjent din udgift hjem. Hvis du isolerer mellem en kold uisoleret kælder og en stue, vil du opleve den største besparelse. Derfor bør du vælge de områder, hvor du oplever de største udfordringer med træk og udslip af varme.

Når du vælger at isolere eller efterisolere en etageadskillelse, er det muligt at søge om tilskud. Som nævnt ønsker vi et langt mere bæredygtigt klima. Og en efterisolering er en klar medvirkning hertil.

Et tilskud til isolering kan derfor varme godt på den ellers store udgift. Desuden er det en af de grunde til, hvorfor du ikke skal afvise en isolering grundet en stram økonomi. For der er hjælp at hente. Desuden kan du selv påvirke prisen i forhold til valg af isoleringsmateriale og håndværker.

Gode råd inden du går i gang

Inden du sætter dig for isolering af en etageadskillelse, bør du gennemgå forholdene herfor. Det er en god ide, hvis du rådfører dig med en ekspert på området. Som almindelig borger kan du nemt komme til at overse nogle vigtige detaljer. Eller tænke pyt.

Inden du kan begynde at efterisolere i din etageadskillelse, skal du sikre dig, at alle konstruktioner er intakte. Det er vigtigt, at der ikke er hul eller lignende i hulrummet. Hvis der er det mindste hul, kan isoleringen ryge ud.

Det er desuden vigtigt, at begge gulvniveauer er intakte. Finder du revner eller sprækker, skal disse først laves. Når du har sikret dig, at hulrummet og de omkringliggende gulve er intakte, kan du gå videre med efterisoleringen.

Når du skal finde den rette håndværker, bør du få tilbud fra et par stykker. De fleste firmaer tilbyder et uforpligtende tilbud, og det bør du benytte dig af. Sammenlign priser og ydelser. Hvad kan de enkelte tilbyde sammenlignet med de andre. Og hvor får du mest for pengene.

Sådanne sammenligninger kan være med til at sikre dig det rette valg. Selvom prisen er vigtig, er det ligeså vigtigt, at du samarbejder med et firma, du har tillid til. Det er trods alt en stor investering.

Derudover bør du kontakte dit forsikringsselskab. Du bør underrette dem om dine projekter. På den måde ved de, hvis der pludselig opstår en fugtskade eller deslige.

Desuden kan de rådgive dig om, hvornår du ikke er dækket. Og hvornår der er tale om en gråzone. Det er vigtigt, at du kender de helt eksakte retningslinjer. Ellers kan du komme i en situation, hvor forsikringen ikke dækker. Og det kan blive en dyr fornøjelse, hvis uheldet er ude.

Kilder:
http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand/Enfamiliehuse/Baerende-konstruktioners-braendmodstandsevne

Tim Petersson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here