Komplet guide til gulvisolering

4758

Sidst opdateret d. 17-07-2022 af Tim Petersson

Denne artikel er en del af et tema om isolering, du kan læse de resterende artikler fra temaet her:

Er du ved at bygge et nyt hus? Eller er du måske i gang med at renovere? I begge situationer bør du overveje gulvisolering. Isolering af gulv kommer med mange fordele. Og det er en investering, der strækker sig langt ud i fremtiden.

Når du isolerer, vil du opleve en besparelse på dit energiforbrug. Og det er også tilfældet ved isolering af gulv. Og samtidig forbedrer du dit indeklima.

Med denne løsning vil du opleve, at huset holder bedre på varmen. Du undgår blandt andet, at der er fodkoldt.

Når du skal isolere dit gulv, kan du bruge forskellige materialer. Og du kan gøre det på forskellige måder. Afhængigt af din eksisterende bolig bør du vælge et bestemt materiale.

I denne guide får du råd og vejledning til, hvordan du bedst muligt kommer i gang med at isolere dit gulv. Og ikke mindst, hvor og hvornår du skal være ekstra opmærksom i isoleringsprocessen.

Gør det nemt for dig selv

Bestil 3 tilbud på Isolering af gulv

Så er du også sikker på at få den bedste pris på opgaven!

Reklame

Derfor skal du vælge at isolere dit gulv

Gulvisolering er en god idé af mange årsager. Den primære årsag er, at dit hus vil holde bedre på varmen. Og det vil give luft i varmeregningen. Og ofte vil du hurtigt kunne mærke den effekt, som isolering af dit gulv har. Det skyldes, at du vil opleve, at der er fodkoldt i dit hus. Og har du opholdt dig i fodkoldt hus, ved du, at det ikke føles rart. Mennesker er forholdsvis følsomme over for kolde gulve. Og har du små børn, som kravler rundt på gulvet, er der risiko for, at de ofte bliver syge.

Hvis du og din familie ofte har været forkølet eller har haft influenzalignende symptomer, kan det meget vel være årsagen. Når du har fået isoleret dit gulv, så prøv at overveje, om I er mere eller mindre syge.

Når du isolerer dit gulv, vil du spare på dit energiforbrug. Og det vil medvirke til mindre CO2-udledning. Og i en tid med fokus på klima og miljø er denne årsag nok i sig selv.

Derudover har det en betydning for dit indeklima i huset. Og du vil opleve en langt bedre lugt og fugtighed.

Isolering af dit gulv vil også påvirke husets værdi. Idet huset bliver mere energivenligt, stiger værdien. Gulvisolering kan være en forholdsvis omfattende proces. Derfor betaler en eventuel køber mere for ikke selv at skulle gøre det.

Har du et ældre hus, vil du opleve den største effekt. Her vil isoleringen ofte være ringe. Og det trænger til en renovering eller en efterisolering.

Har du en kælder, kan isolering af gulvet her også være en god idé. Isolerer du i samme ombæring kælderloftet, får du den største fordel og effekt. Det er med til at sikre, at varmen ikke siver ned fra stuegulvet. Og omvendt sørger det for, at kulden fra kælderen ikke kommer op i stuen.

Er dit gulv isoleret ordentligt?

Om dit gulv er isoleret, bør ikke være svært at vurdere. Du vil tydeligt kunne mærke, hvis det ikke er. Dog kan isoleringen være så ringe, at den ikke længere har nogen effekt.

Derfor kan det være en idé at finde husets gamle tegninger frem. Her kan du nemlig se, hvor meget isolering der er under gulvet. Har du ikke længere disse tegninger, kan du tjekke på en anden måde.

Du kan blot løfte et gulvbræt. Vælg et, som ligger længst inde mod væggen. Så ses det mindre tydeligt, at det har været taget op. Nu har du mulighed for at se på din isolering. Både i forhold til kvalitet og til isoleringstykkelse. Det er altid en god idé at have en ekspert med til denne vurdering.

Er dit hus fra 1960’erne, består din bolig muligvis af rør, som ikke er isoleret. Disse vil ligge under gulvet. Hvis der er utætheder eller en smule kondens på rørene, skaber det det bedste levested for fugt.

I 1985 blev kravene til gulvisolering skærpet. Har du derfor et hus fra dette årstal, vil du opleve en langt bedre isolering.

Selvom isoleringen er ny, kan det godt trænge til en efterisolering. Dog er det sjældent, men alderen er ikke grund til at vende hovedet den anden vej.

Som udgangspunkt er dit gulv tilstrækkeligt isoleret, hvis det har en isoleringstykkelse på 200 mm. Er det på 300 mm, er det blot en fordel. Og skal du isolere i dag, vil det være denne tykkelse, som man lægger ind. Og det er kun godt for dig. Jo mere isolering, jo større besparelse på varmeregningen.

Hvis dit gulv er isoleret med en 100 mm isoleringstykkelse, giver det grund til efterisolering. Denne tykkelse blev brugt før i tiden, da der ikke var meget fokus på kravene til isolering.

Vælg et isoleringsmateriale til dit gulv

Gulvisolering kan ske ved hjælp af flere materialer. Det afhænger nemlig af din eksisterende isolering samt det sted og den kvalitet, som dit hus er i.

Hvis du ønsker at isolere dit gulv i stuen, er det muligt at bruge stort set alle materialer. Stuen er typisk ikke det sted, der giver anledning til fugt. Hvis du skal lave et nyt terrændæk, skal der bruges en kombination af materialer. Og her der er klart bedst at have en håndværker med på vejen.

Til gulvisolering kan du bruge stort set alle materialer. De produkter, der ofte bliver brugt, er stenuld, glasuld og papiruld.

Det er typisk materialer med uld, som bruges til gulvisolering. Typisk bruges dog også:

  • Flamingo til gulvisolering
  • Naturgranulat til isolering af gulv.

De forskellige produkter har forskellige isoleringsevner. Her vurderes der ud fra lambda-klasserne. Jo højere lambda-værdi, jo bedre isoleringsevne er der tale om.

EPS, som står for ekspanderet polystyren, bliver især brugt til gulvkonstruktioner. Det kaldes i daglig tale også for flamingo. EPS bruges særligt i betonelementer og i terrændæk som gulvkonstruktioner.

EPS har en god isoleringsevne, og det er supernemt at arbejde med. Desuden afviser det lugt og giver ingen støvgener til dig, som skal udføre isoleringen.

Dog er EPS et meget brændbart materiale. Det betyder, at du skal vide, hvad du gør. Det er vigtigt ikke at isolere med ubegrænsede mængder. Desuden skal EPS beskyttes mod brand. Det kan være i form af gipsplader direkte på isoleringen. Denne løsning anvender man ofte i ydervægge.

Da det kan være svært at vurdere, hvilket materiale der passer til dig, bør du rådføre dig med en professionel.

Værd at vide, inden du går i gang

Inden du skal i gang med at isolere, bør du kende til vigtigheden af fugt og fugtighed. Det kan skabe store problemer i din bolig, hvis du ikke tager det alvorligt. Normalt opstår fugt, når dugpunktet ændrer sig.

Derfor er det vigtigt, at du ikke isolerer med for meget isoleringsmateriale. Og det er desuden vigtigt, at du har taget højde for dampspærre. Hvis du ikke har indsat en dampspærre, bør du tage højde for andre ventilationsforhold. Kommer der først fugt i isoleringsmaterialet, kan det gå stærkt. Det kan ende med skimmelsvamp, hvilket ikke er at foretrække.

Hvis du på et tidspunkt får en fugtskade, kan det være en omfattende proces at udbedre det. Når du skal isolere på den mest effektive måde, skal isoleringen lægges under terrændækket. Det betyder, at du må grave betonlaget ud under huset.

Hvis du både isolerer mellem gulv og beton og mellem beton og terræn, får du de bedste vilkår for isolering. Hvis du har fået en fugtskade, vil du garanteret være mere omhyggelig med isolering. Og den bedste måde at gøre det på.

Det kan være en dyr omgang. Og det kan derfor anbefales at kontakte flere håndværkere, så du finder den bedste pris.

Inden du går i gang, er det en god idé, at du kontakter dit forsikringsselskab. Hvis du skulle være uheldig at få en fugtskade eller et andet omfattende problem, har du nemlig dit på det rene. Og på den måde kan de bedst hjælpe dig selv i en ærgerlig situation. Desuden kan forsikringen give dig rådgivning om, hvad du skal være opmærksom på. Vil der være situationer, hvor de ikke dækker? Så er det værd at vide, inden du går i gang.

I modsætning til andet isoleringsarbejde, så skal dampspærren når man arbejder med isolering af gulv, lægge på den kolde side af isoleringen, altså herned mod jorden.

Sådan kan du isolere dit gulv i stuen

Ligesom der er forskellige materialer at vælge imellem, kan isolering også udføres på forskellige måder. Det kommer i større træk an på, om du er ved at renovere din gulvkonstruktion. Eller om du er ved at bygge nyt.

Hvis du er ved at bygge nyt, sker isoleringen som en del af byggeprocessen. Ønsker du at isolere dit gulv under en renovering, er det i nogle tilfælde ikke nødvendigt at brække hele gulvet op. Som det er muligt med hulmursisolering, er det nogle gange muligt at blæse isoleringsmaterialet ind under gulvet.

Før denne proces kan sættes i gang, skal du være sikker på, at det kan lade sig gøre. Der må ikke ligge en masse byggeaffald, da det vil gøre processen meget besværlig og kompliceret. Derfor bør du sammen med en professionel gennemgå, om metoden kan lade sig gøre.

Har du fjernet gulvet for at isolere, kan du bedre komme til. Hvis du er omhyggelig, når du tager gulvet op, kan det måske genanvendes. Og det vil især være praktisk, hvis det er et smukt plankegulv, eller hvis økonomien er lidt stram.

Når du har fjernet den gamle isolering, skal du have monteret en fugtspærre. Den skal ligge under isoleringen og vende mod terrændækket. Du skal huske at klæbe den fast opad en væg. Det kan være bagvæggen eller indervæggen. En kantisolering på 10-20 mm vil være passende.

Det er vigtigt at have in mente, at der bør være mindst 50 mm luft mellem isoleringen og undersiden af gulvbrædderne. På den måde kan isoleringen ånde, og fugtigheden vil falde.

Desuden bør mellemrummet mellem gulvet og terrændæk isoleres med 75 mm isolering. Den sidste meter langs ydervæggene bør isoleres med 50 mm. Denne forskel skyldes igen problemer med fugtighed og forebyggelse heraf.

Det er nu muligt at lægge det gamle eller et nyt gulv.

Her er reglerne, der gælder for gulvisolering

Når du skal isolere, er der råd, du skal følge. Og det er råd, som er med til at hjælpe dig på vej til den rigtige og mest holdbare løsning. Selvom det i nogle situationer kan virke som strenge formaninger.

Ifølge SparEnergi har du pligt til at efterisolere, hvis du er ved at renovere et gulv. Det er Energistyrelsen, som står bag SparEnergi. Dog gælder det kun, hvis efterisoleringen kan betale sig. Det er derfor nødvendigt, at du regner på, om efterisolering er rentabelt for dig.

Når du efterisolerer et gulv og du har en kælder, vil kælderen blive koldere. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på skimmelsvamp. I så fald vil en efterisolering ikke være rentabel. Det vil blot medvirke til bedre vækstmuligheder for skimmelsvampen.

Som tidligere nævnt anbefales det, at isoleringstykkelsen i gulvet er 300 mm. Den kan være tyndere, men du får den bedste effekt med denne tykkelse. Der er dog forskel på, hvor du lægger isoleringen.

Står du og skal isolere et gulv på et bjælkelag, som ligger over en uopvarmet kælder? Her vil det være rentabelt at efterisolere, hvis isoleringen er 75 mm eller mindre. For at du opfylder de fastsatte krav, skal du isolere med isolering, som har en U-værdi på højst 0,4 W/m2K. Her er indblæsning en mulighed.

Skal du isolere gulv på betondæk over en krybekælder, gælder samme isoleringstykkelse som ovenstående. Hav in mente, at isoleringstykkelsen maksimalt bør svare til 150 mm isolering. Her undgår du nemlig de største fugtproblemer.

Find prisen på gulvisolering

Isolering af et gulv kan være en dyr omgang. Der er en proces, der består af mange ting. Og derfor vil der være flere udgifter. Men det er vigtigt at have in mente, at det er en investering. Tilbagebetalingstiden vil være lidt længere sammenlignet med andre isoleringsinvesteringer. I runde tal vil du få en besparelse på 3.000 til 5.000 kr. årligt. I forhold til loftisolering vil der være en kort tilbagebetaling. Det skyldes, at denne isoleringstype har nemmere ved at holde på varmen.

Gør det nemt for dig selv

Bestil 3 tilbud på Isolering af gulv

Så er du også sikker på at få den bedste pris på opgaven!

Reklame

Men selvom tilbagebetalingen er længere ved gulvisolering, er det stadig en god investering. Du får øget komfort, et bedre indeklima og en øget salgsværdi. Og en lille årlig besparelse er bedre end ingenting.

Som udgangspunkt skal du regne med en kvadratmeterpris på 200 til 400 kr. Dette estimat kan naturligvis svinge alt efter materialevalg, og hvor du vælger at købe din isolering.

Når du skal isolere dit stuegulv, kan du regne med en kvadratmeterpris på 1.500 kr. Her skal du bortskaffe isoleringsmateriale, og du skal købe ny isolering samt nye gulve. Hvis du genanvender det gamle gulv, vil prisen naturligvis falde.

Prisen på isolering af nyt terrændæk er omkring 3.000 kr. pr. kvadratmeter. Det skyldes, at denne isoleringsform kræver udgravning samt støbning af ny beton.

Skal du isolere fundament og sokkel udefra, vil det koste omtrent 2.000 kr. pr. kvadratmeter. Her er det medregnet, at du har en isoleringstykkelse på 100 mm af mineraluld.

Oveni disse beregninger kommer der naturligvis en arbejdsløn til håndværkeren. Og det er her, at du kan ændre prisen. Hvis du sætter tid af til at finde den rette håndværker, vil du skulle betale en lavere pris. Dette firma vil garanteret kunne hjælpe med at finde andre billige løsninger.

Er det gør-det-selv-arbejde?

Som du måske fornemmer, er der meget at overveje, når det gælder gulvisolering. Og mange gange er det en vurderingssag. Det er en svær vurdering for den almindelige borger. Og især hvis du er uerfaren på området.

Den bedste løsning er uden tvivl at have en professionel med på vejen. Særligt når der skal vurderes, om din isolering af gulv er tilstrækkelig, og hvilket isoleringsmateriale du skal bruge for at få størst effekt.

Når det kommer til gulvisolering, kan du godt selv gå i gang. Men det anbefales ikke. Gulvisolering er primært for en håndværker. Det kræver forskelligt udstyr og forskellige redskaber. Det er sjældent, at den almindelige borger ejer disse.

Hvis du selv går i gang, og der sker en fejl, er det dig, der hænger på den. Og som uerfaren er det ikke sikkert, at din forsikring dækker. Selv de mindste detaljer kan resultere i større skader.

Selvom det kan være dyrt at kontakte en fagmand, er der flere firmaer, som tilbyder et uforpligtende tilbud. Og det er præcis i en situation som denne, at du skal benytte dig af dette.

Slutteligt har det også noget med tiden at gøre. Vælger du at gøre det selv, vil du opleve, at det er en tidskrævende proces. Det kræver tid at sætte sig ind i tingene. Og du vil formentlig løbende skulle tjekke op på, om du har gjort det korrekt.

En håndværker ved, hvad han gør. Og du vil spare rigtig meget tid ved at lade et firma udføre arbejdet. Husk på, at du har mulighed for at gøre brug af håndværkerfradraget. I en husstand er det muligt at få op til 12.000 kr. pr. person i fradrag. Så bliver denne regning pludselig mere overskuelig.

Kilder:

https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/bygningsreglementets-energikrav/renovering-gulv

Tim Petersson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here