Isolering og efterisolering – læs alt du behøver at vide

5601

Sidst opdateret d. 17-07-2022 af Tim Petersson

Denne artikel er en del af et tema om isolering, du kan læse de resterende artikler fra temaet her:

Hvis du netop har købt et nyt hus eller bor i et hus af ældre dato, bør du overveje, om du skal efterisolere. At efterisolere vil sige at lægge ekstra isolering i konstruktioner i boligen, som allerede er isoleret, eller at isolere steder, hvor der ikke allerede er isoleret.

Der er flere gode grunde til at efterisolere. Ved at efterisolere dit hus holder det bedre på varmen, og du kan dermed spare penge på varmeregningen. Du opnår desuden et langt bedre indeklima, hvilket mindsker risikoen for skimmelvækst. Hvis du påtænker et salg af din bolig, kan det også være en god investering at efterisolere, da energiforbruget ofte er en væsentlig årsag til, at købere vælger boliger til eller fra. Samtidig kan boligens værdi stige, hvis du efterisolerer, da et godt energimærke tæller på plussiden, når huset skal vurderes.

Gør det nemt for dig selv

Bestil 3 tilbud på din Isoleringsopgave

Så er du også sikker på at få den bedste pris på opgaven!

Reklame

Hvor vil man typisk efterisolere?

Hvis du alligevel skal bygge om eller renovere, kan det ofte bedst betale sig at efterisolere samtidig. Du kan efterisolere over alt i husets klimaskærm. En klimaskærm er den del af huset, som skærmer huset af mod vind og vejr. Det kan eksempelvis være tag, vægge og vinduer. Der er dog også andre steder i huset, hvor det vil være oplagt at efterisolere. Generelt vil man typisk efterisolere:

 • Tag og loft
 • Ydervægge
 • Skråvægge
 • Skunkrum
 • Gulve
 • Rør.

Når du renoverer eller udskifter bygningsdele i din bolig, er der en række energikrav, du skal overholde. Disse energikrav fremgår af bygningsreglementet. Hvis du eksempelvis udskifter taget på dit hus eller etablerer gulvvarme, er der krav om, at du skal efterisolere.

Hvad er isolering lavet af?

Når du skal efterisolere, er der forskellige former for isolering at vælge imellem. De forskellige materialer har hver deres egenskaber og egner sig til forskellige former for isolering. Hvilket isoleringsmateriale du skal vælge, afhænger altså af, hvor i huset du skal isolere. Det er altid en god idé at rådføre sig med professionelle fagfolk, hvis du er i tvivl om, hvilken form for isolering du skal bruge. Du kan blandt andet isolere med:

 • Stenuld
 • Glasuld
 • Papiruld
 • Polystyren

Stenuld

Stenuld går under betegnelsen mineraluld, som er et af de mest anvendte isoleringsmaterialer. Stenuld er også bedre kendt som Rockwool. Stenuld er et brandhæmmende isoleringsmateriale, der er fremstillet af smeltet sten, kalksten, briketter og genbrugsmaterialer fra stenuldsproduktionen, der spindes til fibre.

Fordelen ved stenuld er blandt andet, at det har en høj isoleringsevne, og at det kan anvendes til alle former for isolering. Samtidig er det fugtafvisende, hvilket gør det velegnet til isolering af hulmure og kælderrum. Desuden er stenuld billigt, nemt at tilskære i passende stykker og let at flytte rundt på. Ulempen ved stenuld er, at det kan forårsage kløe i huden.

Stenuld / Rockwool

Glasuld

Ligesom stenuld hører glasuld under betegnelsen mineraluld. Glasuld er også kendt under navnet ISOVER. Glasuld indeholder glasfibre, der er fremstillet af sand, soda, glasskår og kalk. Det er et af de mest varmeisolerede byggematerialer, og det kan bruges mange steder i boligen.

Glasuldsisolering fremstilles både som løst granulat, der kan blæses ind i isoleringsfeltet, og som faste formstykker, der kan tilskæres og monteres i eksempelvis vægge. Fordelene ved isolering med glasuld er blandt andet materialets gode isoleringsmæssige egenskaber. Desuden er det et robust materiale, der er let at arbejde med. Som med stenuld kan glasuld forårsage kløe i huden og irritation i øjnene.

Glasuld

Papiruld

Papiruld er en lidt anderledes måde at isolere på, selvom metoden har været kendt i mange år. Papiruld fremstilles af gamle aviser, der granuleres om til papiruld. Fordelen ved papiruld er blandt andet, at det er et meget energivenligt alternativ til mineraluld, som består af smeltet sten- og glasuld. Modsat stenuld, som manuelt sættes op i plader, skal papirisolering blæses ind i det ønskede isoleringsfelt, hvilket har den fordel, at isoleringen kan komme ind i alle kroge, vinkler og huller.

Papiruld anvendes hovedsageligt i forbindelse med isolering ved etageadskillelse samt ved isolering af loft og skråvægge. For at mindske risikoen for brandfare ved at isolere med papir er papiruld tilsat nogle kemiske stoffer, der nedsætter risikoen for brand. Disse stoffer skaber samtidig et dårligt miljø for skadedyr og svamp.

Papiruld

Polystyren

Polystyren er også kendt som flamingo. Det er et af de mest anerkendte isoleringsmaterialer på markedet. Isoleringsmaterialet består af bittesmå polystyrenkugler, der er sammensat til et kompakt materiale, der ofte fremstilles i plader. Flamingoisolering er nok det mest miljøvenlige isoleringsmateriale, der findes, da det består af næsten 100% ren luft og kun få procent polystyren, som er fremstillet af genbrug fra olie- og gasmaterialer.

Fordelen ved materialet er desuden, at det er modstandsdygtigt over for vand og fugt, samtidig med at det ikke kan ødelægges af skadedyr. Flamingo er især velegnet til isolering af hulmure og krybekældre, hvilket ikke mindst skyldes materialets evne til at fordele sig i muren, så der ikke er sprækker, hvor kulden kan komme ind.

Polystyren
Polystyren

Isolering af gulv

Hvis du bor i et ældre hus, er det ikke så underligt, hvis du fryser om fødderne. Nogle ældre huse er nemlig slet ikke isoleret mellem gulvet og det underliggende terræn. Hvis der ikke er isoleret under gulvet, vil gulvet føles koldt, selvom temperaturen i resten af rummet er behagelig. Du spilder derfor en masse varme, hvis der ikke er isoleret under gulvet, da varmen blot forsvinder ud langs et gulv, der ikke er isoleret. Hvis dit hus er bygget i 1960’erne, kan du også risikere at have uisolerede rør under et uisoleret hus, hvilket kan danne grobund for skimmelsvamp på grund af utætheder eller kondens på rørene.

Hvornår skal gulvet isoleres?

Der kan være forskellige grunde til at isolere gulvet i et hus. Som udgangspunkt trænger gulvet til at blive isoleret, hvis du kan sætte kryds ved et af nedenstående punkter:

 • Huset er ældre end fra 1985
 • Gulvet er ikke blevet efterisoleret
 • Det nuværende isoleringslag er mindre end 100 mm
 • Du skal til at etablere gulvvarme eller på anden vis renovere dit gulv.

Hvis dit hus er bygget før 1985, kan du godt regne med, at det lever op til energikravene om isolering. Det skyldes, at der i 1985 kom et nyt bygningsreglement, der skærpede kravene til isolering af gulve i nye huse. Hvis dit hus er bygget før 1985, kan det være en god idé at efterisolere gulvet for at afhjælpe trækgener.

Det kan være svært at vurdere, om gulvet trænger til at blive efterisoleret. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte en byggeteknisk rådgiver eller en energivejleder, som kan hjælpe dig med at vurdere, om gulvet er tilstrækkeligt isoleret. Det kan være dyrt at isolere under gulvet, hvis huset ikke har en kælder. Derfor kan det anbefales at søge råd og vejledning hos en professionel, så du sikrer dig, at de husforbedringer, du har planer om at udføre, også løser dine problemer. Som tommelfingerregel siger man, at det sjældent kan betale sig at efterisolere, hvis isoleringslaget er 100 mm. Hvis du alligevel skal renovere dit gulv – eksempelvis i forbindelse med en vandskade, eller fordi du ønsker at etablere gulvvarme – skal isoleringslaget under gulvet være 300 mm for at leve op til bygningsreglementets energikrav fra 2015.

Hvad koster det at isolere gulvet?

Hvis du skal isolere dit gulv, afhænger prisen af, hvilken form for isolering der er nødvendig. Hvis du skal have isolering under stuegulvet, hvilket vil sige, at du isolerer mellemrummet mellem gulv og terræn, skal du påregne 1.300-1.700 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms. Dette beløb dækker over bortskaffelse af det eksisterende gulv, ny fugtspærre, 45 mm mineraluld, 50 mm strøer samt et nyt parketgulv.

Du kan også vælge at etablere et nyt terrændæk, hvor betonlaget under huset brydes op og graves ud, så der kan lægges isolering under terrændækket. Denne løsning vælges ofte i forbindelse med etablering af gulvvarme. Det er en dyr løsning, som koster op til 3.000 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms. Dette beløb inkluderer udgravning og 320 mm isolering, støbning af ny betonplade og et nyt parketgulv. Hvis du samtidig skal have etableret gulvvarme, stiger prisen med 1.000-1.500 kr. pr. kvadratmeter.

En alternativ løsning er at isolere husets fundament og sokkel udefra ved at grave husets sokkel fri og montere isolering på soklerne. Det koster ca. 2.000 kr. inkl. moms pr. løbende meter, hvis du vælger at efterisolere fundament og sokkel. Dette beløb dækker blandt over isolering af fundamentet med 100 mm mineraluld og fibercementplader.

Isolering af tag

Et af de steder, det bedst kan betale sig at efterisolere, er loft og tag. Det skyldes, at taget er en stor flade, og da varme søger opad, sker der et stort varmetab gennem et tag, der er dårligt isoleret. Generelt anslår man, at 25-40% af husets varmetab sker gennem loft og tag.

Hvis du ændrer tagkonstruktionen på dit hus, får nyt tag eller ny beklædning på facadevægge, er der krav om efterisolering i henhold til kravene i bygningsreglementet.

Vælger du at udskifte hele tagbelægningen på dit hus, kan du isolere udefra mellem tagspærene, før der etableres nyt undertag og ny tagbelægning. Fordelen ved at isolere på denne måde er, at det er muligt at forny hele tagkonstruktionen uden at røre ved den indvendige beklædning, da efterisoleringen foregår udenfor.

Har du et hus med et fladt tag, vil den bedste løsning ofte være at isolere taget udefra – eventuelt i forbindelse med en hovedrenovering af taget. Flade paptage fra 1960’erne bliver typisk utætte, og det er derfor nødvendigt med en renovering. Du kan efterisolere ved at lægge den nye isolering direkte oven på det eksisterende tagpap, hvis taget ikke er i alt for dårlig stand.

Hvordan isolerer man et loft?

Hvis du bor i et hus med et uudnyttet loftsrum, hvor det er let at komme til, er det ikke så vanskeligt at efterisolere. Der er flere fordele ved at isolere et uudnyttet loftsrum. Du slipper blandt andet for kuldenedfald fra loftet og træk fra loftslemmen, samtidig med at du får et bedre indeklima og begrænser CO2-udslippet fra dit hus. Og hvem kan ikke godt lide at gøre noget godt for klimaet?

Du kan isolere loftet på to forskellige måder. Du kan enten vælge at hyre håndværkere til opgaven og lade dem blæse isoleringsgranulat ud over loftet, eller du kan selv tage arbejdshandskerne på og lægge et lag isoleringsmåtter ud på loftet. Den sidste løsning er den billigste, medmindre du får håndværkere til at udføre arbejdet for dig. I så fald er det dyrere end indblæsning af granulat.

Ligegyldigt hvilken løsning du vælger, bør du få lagt en isolering på 300-400 mm. Ifølge bygningsreglementet er der krav om 340-360 mm isolering af taget i en ny tilbygning eller ved renovering af et eksisterende tag. Når der er tale om efterisolering af et uudnyttet loftsrum, er anbefalingen generelt, at det er tilstrækkeligt at lægge 200-300 mm, afhængigt af hvor meget isolering der ligger i forvejen.

Hvad koster det at isolere et uudnyttet loftsrum?

Vælger du at isolere dit loft, afhænger prisen blandt andet af, om du gør arbejdet selv, eller om du får en håndværker til at gøre det for dig. Hvis du vælger at lægge isoleringsmåtter ud på loftet, skal du regne med en pris på 75-250 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms for isoleringsmåtter lagt i et lag på 33 mm. Vælger du at betale en håndværker for at udføre arbejdet, koster det 225-750 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms at få ham til at montere isoleringsmåtterne for dig.

Du kan også få et isoleringsfirma til at blæse 300 mm isolering ind på loftet. Det koster omkring 175-500 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms.

Desuden kan det anbefales at få lagt en gangbro for at undgå, at den nye isolering bliver trådt i stykker. Det koster 250-500 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms at få lagt en gangbro.

Isolering i vægge/skråvægge

Hvis loftsrummet under taget er udnyttet til beboelse, er det indersiden af taget – skråvæggene – du skal isolere. Der er forskellige måder at isolere skråvægge på. Vil du gerne bevare både tagbelægning og den indvendige vægbeklædning på skråvæggen, er det muligt, hvis du kan gøre det fra tagrummet. Det gør du ved at skubbe isoleringspladerne ned mellem spærene oven på den eventuelt eksisterende isolering. Det er vigtigt at sørge for, at der er mindst 50 mm afstand mellem isoleringen og taglægterne til ventilation.

Du kan også vælge at isolere indefra i forbindelse med etablering af ny vægbeklædning. Det kunne være relevant, hvis du eksempelvis ønsker at inddrage et uudnyttet tagrum til beboelse, eller hvis du gerne vil øge isoleringen i taget.

Der er flere ting, du skal tage hensyn til, hvis du vælger at efterisolere dine skråvægge indvendigt. Hvis tykkelsen af den nye isolering er mindre end halvdelen af den eksisterende isolering, skal der monteres lægter og isolering uden ny dampspærre. Det skyldes, at der ikke må være to lag dampspærre i den samme konstruktion.

Er tykkelsen af den nye isolering derimod større end halvdelen af den eksisterende isolering, skal du fjerne den eksisterende dampspærre og beklædning på konstruktionen. Herefter isolerer du mellem nye lægter og planker, hvorefter der monteres ny dampspærre og indvendig beklædning.

Vælger du at isolere direkte oven på den gamle beklædning på skråvæggen, skal du huske først at fjerne gammelt tapet og maling for at undgå at give næring til skimmelsvamp.

Isolering af ydervægge udefra

Det er muligt både at isolere ydervægge udefra og indefra. Generelt anbefales det dog at isolere ydervæggene udefra, da det er 30% mere effektivt end at isolere dem indefra.

Det er en god idé at isolere ydervæggen udefra, hvis huset ikke har en hulmur, eller hvis facaden er i dårlig stand og alligevel skal renoveres.

Man isolerer en ydervæg ved at lægge et ekstra lag isolering på den eksisterende mur, hvorefter der bygges en ny facade uden på isoleringen. Hvis ydervæggen er af mursten, en såkaldt tung ydervæg, bør den være isoleret med et lag isolering på mindst 200 mm, mens lette ydervægge af træ som udgangspunkt skal være isoleret med mindst 300 mm isolering.

Selvom dit hus overholder de energikrav, der gjorde sig gældende, da det blev bygget, bør du efterisolere af hensyn til energiforbruget, hvis dine tunge ydervægge er isoleret med mindre end 100 mm isolering og lette ydervægge med mindre end 150 mm.

Hvis du vælger at efterisolere dine ydervægge, bør du får en håndværker til at udføre arbejdet for dig. Prisen for et nyt facadesystem med isoleringsmåtter monteret direkte på ydervæggen ligger på omkring 2.200 kr. pr. kvadratmeter ydervæg.

Du kan også vælge at få lavet et træskelet med isolering og ny facadebeklædning udenpå. Prisen på dette vil være 1.500-2.300 kr. pr. kvadratmeter ydervæg.

Efterisolering af sommerhus

Mange sommerhuse er opført i træ og er generelt dårligt isolerede. Det vil derfor ofte kunne betale sig at efterisolere ydervægge, gulve og lofter. Gevinsten vil være et bedre indeklima samt besparelser på varmeregningen.

Den mest hensigtsmæssige løsning vil være at isolere hulrummet i ydervæggene. Det kan man gøre ved at fjerne yder- eller inderbeklædningen, isolere og sætte beklædningen på igen. På loftet anbefales det at lægge 300-400 mm isolering.

Isolering af skur

Har du et skur, du gerne vil bruge til opbevaring af andet end haveredskaber og returflasker, kan det være en god idé at isolere det. Fugt og rimfrost trives nemlig fremragende i uisolerede skure, og de ting, du opbevarer i dit skur, skal derfor kunne modstå kulde og fugt for ikke at blive beskadiget.

Der er flere fordele ved at isolere et skur. Du kan opbevare langt flere ting i dit skur uden frygt for, at det bliver ødelagt. Hvis skuret er godt isoleret, kan det bruges til hobbyrum eller værksted, og det vil også være et oplagt sted at placere en fryser.

Kan man efterisolere et skur?

Eftersom et skur som udgangspunkt ikke benyttes til beboelse, er der ingen love eller regler for, hvordan et skur skal være isoleret. Det anbefales dog ikke at efterisolere et eksisterende skur. Det skyldes, at du kan få problemer med fugt og svamp, da det er vanskeligt at ventilere konstruktionerne godt nok samt at eftermontere vindpap, så det bliver tæt.

Vælger du alligevel at efterisolere et eksisterende skur, er det vigtigt, at der mindst er 20 mm ventilation mellem isoleringsmaterialet og den udvendige beklædning. Desuden skal der være mindst 50 mm frirum mellem tagbeklædningen og isoleringen for at give plads til ventilation.

Når du skal isolere et skur, bør du anvende et mineraluldsprodukt til isolering. Mineraluldsprodukter er fugtafvisende og har brandmodstandsevne, hvilket gør dem velegnede til isolering af skure.

Hvis yderbeklædningen ikke er sat op, er det en relativ enkel opgave at isolere ydervæggene på et skur. Det vil ofte være tilstrækkeligt at isolere et skur med 95 mm isolering for at holde skuret frostfrit.

Prisen for at isolere et skur afhænger af, hvor stort skuret er, samt hvilket isoleringsmateriale du benytter dig af. Hvis du vælger at isolere med stenuld, ligger prisen på 95 mm batts stenuld på omkring 60-70 kr. pr. kvadratmeter. Vindpap koster 10-15 kr. pr. kvadratmeter. Kvadratmeterprisen vil derfor typisk ligge på 70-85 kr.

https://www.bolius.dk/generelt-om-efterisolering-17526/https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/isolering

Isoleringsmaterialer


https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/mineraluld/
https://www.energitjenesten.dk/glasuld.html
https://www.bolius.dk/saadan-isolerer-du-gulvet-naar-huset-ikke-har-kaelder-16367/
https://www.bolius.dk/isolering-af-uudnyttet-loft-16498/
https://www.bolius.dk/efterisolering-af-loft-og-tag-16669/
https://www.bolius.dk/isolering-af-skur-13705/
https://www.bolius.dk/spar-paa-energien-i-sommerhuset-14340/

Denne artikel er en del af et tema om isolering, du kan læse de resterende artikler fra temaet her:

Tim Petersson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here